Prijzen afspraken

Prijzen & Boekingen :

  • Pup op komst : 65€, deze les omvat 1 uur begeleiding aan huis  ( excl. verplaatsingskosten)

 

  • Van superpup tot tophond, Module 1 of Module 2 : 250€ dit pakket omvat 4 lessen van 45min begeleiding aan huis of op locatie  ( excl. verplaatsingskosten)

 

  • Totaal pakket Module 1 + Module 2: 500€  dit pakket omvat 8 lessen + 1 gratis les wanneer u beide modules in 1x reserveert.

 

  • Gedragsbegeleiding intakegesprek + observatiefiche: 85€ , dit gesprek duurt 1uurtje ( excl. verplaatsingskosten)

 

  • Wandelbegeleiding en prikkelcontrole : 250€ dit pakket omvat 5 lessen van 45min begeleiding in het park

 

  • Kennismakingsles of proefles of opvolgles : 80€/uur  ( excl. verplaatsingskosten)

 

  • Verplaatsingskosten: dit forfaitair bedrag is enkel van toepassing bij huisbezoeken en dekt de verplaatsingstijd en de kilometervergoeding.

verplaatsingen <10km = +30€

verplaatsingen 10-15km = +40€

verplaatsingen 15-20 km = +60€

verplaatsingen +20km = op aanvraag

 

 

Wil je graag aan de slag gaan? 

Lessen aan huis worden gegeven op dinsdag tussen 10 en 19h en op donderdag tussen 10 en 19h.

Lessen in het park te Sint katelijne Waver, op straat of in de stad Mechelen worden gegeven op dinsdag tussen 10 en 20h  op donderdag tussen 10 en 20h en op zondag tussen 10.30 en 14h.

Wanneer je graag je eerste les wilt inplannen kun je mailen naar info@tldoggycare.be en schets je wat jullie verwachten of waaraan je wilt werken en geef je een aantal momenten op die voor jou mogelijk zijn. Ik kijk dan even wat nog kan volgens de planning.

Afspraken, voorwaarden en klachtenbehandeling

Afspraken en voorwaarden:

– 1)voor alle vragen over de aangeboden diensten of boekingen van diensten kan er telefonisch contact genomen worden binnen de openingsuren, terug te vinden op de contactpagina of via mail.

– 2)voor enkelvoudige lessen wordt er een uurtarief toegepast volgens de vermelding op de prijspagina.

– 3)lespakketten maken deel uit van een duurovereenkomst voor een termijn van 5 lessen gedurende 45min aan een voordeeltarief zoals beschreven op de prijspagina.

– 4)enkelvoudige lessen kunnen kosteloos worden geannuleerd zonder opgave van reden tot 48h voor aanvang van de les. Bij annulatie binnen de 48h voor aanvang zal de les in rekening gebracht worden tenzij anders afgesproken.

– 5)enkelvoudige lessen herboeken kan kosteloos tot 24h voor aanvang van de les.  Bij herboeking binnen de 24h voor aanvang van de les zal de les in rekening gebracht worden tenzij anders afgesproken.

– 6)lespakketten maken deel uit van een duurovereenkomst aan een voordeeltarief zie rubriek 3), waardoor ze enkel kosteloos geannuleerd kunnen worden zonder opgave van reden zolang het pakket niet geconsumeerd/gestart werd. Van zodra de lessen reeds gestart werden is er geen compensatie meer voor lessen die niet opgenomen worden tenzij anders besproken en overeen gekomen. Lessen kunnen opgenomen worden tot 6 maand na aanvang. Indien om welke reden ook Tldoggycare de lessen uit het pakket annuleert, zullen de niet gegeven lessen vergoed worden .

-7)lessen uit een lespakket kunnen kosteloos herboekt worden tot 48h voor aanvang van de geboekte les.  Bij herboeking van de les binnen 48h voor aanvang van de geboekte les, zal de les in rekening worden gebracht tenzij anders afgesproken.

-8)enkelvoudige lessen of lessen uit een lessenpakket die niet geannuleerd werden en waar u niet voor opdaagt of waar u niet voor thuis bent, zullen in rekening worden gebracht tenzij anders afgesproken.

-9)De betaling gebeurd:

9a) vooraf via overschrijving op rekeningnr: BE80 0012 6775 8977 met vermelding naam hond, eens de betaling ontvangen is krijgt u een bevestigingsmail met de omschrijving van de aangekochte dienst, het bewijs van betaling en de afspraakgegevens. De betaling en de afspraak is vanaf dat moment bindend.   Voor ontbinding van deze afspraak verwijs ik naar rubriek 4), 5), 6), 7) 8).

9b) tijdens de les contant of via bancontact/payconiq app. u ontvangt hiervan een betalingsbewijs of factuur. Bij boeking van de les ontvangt u een bevestigingsmail met de omschrijving van de dienst, de betalingsafspraak en de afspraakgegevens.  De afspraak is bindend met het aanvaarden van deze mail.  Voor ontbinding van deze afspraak verwijs ik naar rubriek 4), 5), 6), 7), 8).

10)eigenaars blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor het gedrag van hun hond, zij dienen in het bezit te zijn van een verzekeringspolis die zowel eigenaars als honden dekt voor hun daden.  Eigenaars zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor de schade ( materieel of als lichamelijk) die wordt toegebracht door hun hond of zichzelf aan: derden, andere honden, terreinen waar er getraind wordt…

Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de eigenaar verhaald. Als er meerdere honden bij betrokken zijn en  niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de eigenaars van de desbetreffende betrokken hond(en) gedeeld.

11)zieke honden kunnen niet deelnemen aan de lessen. Indien uw hond ziek is voor de aanvang van de les, dient u rubriek 4) tem 8) toe te passen. Indien een hond door mij ziek of in slechte fysieke conditie bevonden tijdens de les, zal de les gestopt worden en kan er verwezen worden naar uw dierenarts. De les zal aanschouwd worden als gegeven.  Het welzijn van de hond is prioriteit.

12)marketing:  de eigenaar gaat akkoord met het gebruik van door Tldoggycare genomen foto/videomateriaal van de hond voor eigen marketingdoeleinden. Hierbij kan worden gedacht aan folders, website, Facebook en reclamemateriaal. Eventuele foto’s van de cursist zelf kunnen en mogen worden gebruikt.  Voorafgaand aan het maken van foto/videomateriaal zal toestemming gevraagd worden. Er worden geen foto’s gemaakt zonder u in kennis te stellen.

13) de vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

14)prijzen kunnen jaarlijks aangepast worden volgens indexering, deze aanpassing is niet van toepassing op lopende lespakketten.

15)op alle overeenkomsten en geschillen is de Belgische wetgeving van toepassing

klachtenbehandeling:

Vooraleerst : Bespreek uw klacht(en) met mij.
Wij houden niet van ontevreden baasjes, dat zult u begrijpen. Daarom zullen we er alles aan doen om dit te voorkomen.

Maar het kan tegen alle verwachtingen in toch gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Dat horen we dan heel graag van u. Bespreek uw ontevredenheid liefst in een persoonlijk gesprek.

Meestal is er gewoon een simpele oplossing en die bieden wij u natuurlijk graag!

Officiële klacht indienen
Heeft een persoonlijk gesprek niet tot het gewenste resultaat geleid? Bent u nog steeds ontevreden? Dan kunt u de klacht omschrijven en versturen of afgeven ter attentie van:

Tldoggycare

tav: Troch Kim

Walemstraat 29

2860 Sint katelijne waver

Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.

Wat doen wij met uw klacht?
Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen een week een schriftelijke ontvangstbevestiging waarin wij vermelden:

  • ·  een korte beschrijving van uw klacht;
  • ·  hoe en wanneer wij uw klacht onderzoeken;
  • ·  op welke termijn u naar alle waarschijnlijkheid een antwoord kunt verwachten.

Verantwoordelijkheden rond behandeling

Wij nemen ons vak van serieus. Wij vinden het belangrijk dat eigenaars les krijgen van iemand met ervaring

Verloop behandeling klacht

Aan de hand van de klachtomschrijving vormen wij ons een zo duidelijk mogelijk beeld van de inhoud van en situatie rond de klacht. Het kan zijn dat u gevraagd wordt een nadere schriftelijke toelichting op de klacht te geven.
Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, wordt bekeken of een vorm van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.

Wij streven ernaar om binnen 3 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een schatting gegeven binnen welke termijn er wel een reactie kan komen.

Tot slot

Wij zullen er alles aan doen om uw klacht op een voor u bevredigende manier op te lossen. Het kan echter zijn dat u ook na onze reactie nog niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht. In het geval dat we er ook na nader overleg niet uitkomen, kan u beroep doen op de Belgische wetgeving.

Het klachtenformulier kan u bekomen op de pagina diensten.

Er is geen 100% succesgarantie en inzet komt van beide kanten toch streef ik steeds naar de beste resultaten voor zowel eigenaars als hond

Vorige pagina