Probleemgedrag of onbegrepen gedrag?

Wanneer spreken we van een probleemgedrag?  Alle gedrag dat de hond vertoont, dat voor de eigenaar of de omgeving gezien wordt als storend, gevaarlijk of onhandelbaar kunnen we aanschouwen als gedrag dat een probleem vormt.

vaak is dit context gebonden zoals: 

 • uitvallen aan de lijn naar fietsers, brommers, kinderen, honden
 • trekken aan de lijn
 • onzindelijkheid
 • blaffen naar de bel of bezoekers
 • rijden op kinderen of drijven van kinderen
 • grommen naar andere honden, bezoekers of kinderen
 • conflicten in huis met andere gezinshonden of dieren
 • baknijd
 • conflicten naar speelgoed toe
 • angst voor geluid, onweer
 • vernielzucht
 • -…

Veel van deze gedragingen zijn gevoed door een emotioneel conflict, angst of stress of zelfs pijn en ziekte.

Om fijn met je hond te kunnen samenleven zonder al dit onbegrepen gedrag is het belangrijk om gedrag te leren begrijpen en

inzicht te krijgen in de taal van de hond, de beleving van de hond, de noden van de hond en waarom ze dingen doen.

Hoe krijgen we hier samen inzicht in?  Door mijn kennis en jullie observaties.

Geen lange en dure huisbezoeken waarbij ik aan tafel eindeloos vragen blijf stellen maar een gestructureerde aanpak.

Op basis van een observatieformulier dat jij vooraf invult ( hoe uitgebreider hoe beter) stel ik een plan van aanpak op.

Ik overloop aan huis of op een afgesproken locatie:

 • wat mijn bevindingen zijn, wat aan de basis van het gedrag ligt
 • wat aangepakt kan worden door het invoeren van veranderingen of aanpassingen, management van de situatie
 • wat aangepakt kan worden door voorkomen van situaties, vermijden van triggers
 • wat aangepakt kan worden door training, ombuigen van het gedrag tot nieuw gedrag

Soms heeft de hond te weinig sturing/training of coaching gekregen op jonge leeftijd om met situaties om te gaan wat hem onzeker maakt of waardoor hij niet beter weet.  In enkele gevallen kan het ook zijn dat er sprake is van een emotionele stoornis.  In dit geval zal ik steeds in samenspraak met jouw dierenarts verwijzen naar dr. Tiny De Keuster.

Wat kun je verwachten:

 • een consult aan huis of op een locatie gedurende 1uur
 • een omschrijving van het probleem aan de hand van observaties en vragen
 • een managementplan om hieraan te werken
 • een verslag hiervan voor jezelf en indien gewenst ook voor de dierenarts
 • eventuele doorverwijzing naar een specialist dierenarts voor evaluatie gedragsstoornis of start medicatie
 • eventuele opstart van begeleidende therapie, coachingssessies
 • opvolging en ondersteuning gedurende 6 maanden

In de meeste gevallen is dit voldoende om het probleem aan te pakken maar een terugkom moment kan steeds afgesproken worden voor verdere opvolging.

Steeds vaker hoor je ” het ligt aan de baasjes”.

Dit ga je mij niet horen zeggen. Begrip voor zowel de hond als de eigenaars is van groot belang voor mij en het welzijn en de veiligheid van beide staat voor mij centraal.