Probleemgedrag of onbegrepen gedrag?

Wanneer spreken we van een probleemgedrag?  Alle gedrag dat de hond vertoont, dat voor de eigenaar of de omgeving gezien wordt als storend, gevaarlijk of onhandelbaar kunnen we aanschouwen als gedrag dat een probleem vormt.

vaak is dit context gebonden zoals: 

 • uitvallen aan de lijn naar fietsers, brommers, kinderen, honden
 • trekken aan de lijn
 • onzindelijkheid
 • blaffen naar de bel of bezoekers
 • rijden op kinderen of drijven van kinderen
 • grommen naar andere honden, bezoekers of kinderen
 • conflicten in huis met andere gezinshonden of dieren
 • baknijd
 • conflicten naar speelgoed toe
 • angst voor geluid, onweer
 • vernielzucht
 • -…

Veel van deze gedragingen zijn gevoed door een emotioneel conflict, angst of stress of zelfs pijn en ziekte.

Om fijn met je hond te kunnen samenleven zonder al dit onbegrepen gedrag is het belangrijk om hem te leren begrijpen.

Inzicht te krijgen in de taal van de hond, de beleving van de hond, de noden van de hond en waarom ze dingen doen.

In een persoonlijk gesprek van 2uur gaan we samen op zoek naar de oorzaak van het gedrag van je hond en stellen we een stappenplan op om hiermee om te gaan.  Ik geef je inzicht in de situatie, wat triggert het gedrag en hoe kunnen we dit vermijden, voorkomen of ombuigen.

De bedoeling is dat je met dit stappenplan aan de slag kunt gaan om je eigen hond te coachen doorheen de situaties die hij als moeilijk ervaart.

Soms heeft de hond te weinig sturing/training of coaching gekregen op jonge leeftijd om met situaties om te gaan wat hem onzeker maakt of waardoor hij niet beter weet.  In enkele gevallen kan het ook zijn dat er sprake is van een emotionele stoornis.  In dit geval zal ik steeds in samenspraak met jouw dierenarts verwijzen naar dr. Tiny De Keuster.

Wat kun je verwachten:

 • een consult aan huis gedurende 2uur
 • een omschrijving van het probleem aan de hand van observaties en vragen
 • een managementplan om hieraan te werken
 • een verslag hiervan voor jezelf en indien gewenst ook voor de dierenarts
 • eventuele doorverwijzing naar een specialist dierenarts voor evaluatie gedragsstoornis of start medicatie
 • eventuele opstart van begeleidende therapie, coachingssessies
 • opvolging en ondersteuning gedurende 6 maanden

In de meeste gevallen is dit voldoende om het probleem aan te pakken maar een terugkom moment kan steeds afgesproken worden voor verdere opvolging.

Sinds Corona is er een vereenvoudigde versie van het huisbezoek met als doel het contactbezoek aan huis te beperken.  Door middel van een observatiefiche die u voorafgaand aan het huisbezoek invult en doormailt bekom ik reeds zeer veel info wat mij toelaat het gesprek beter voor te bereiden, te sturen en te beperken tot 1uur.  Dit intakegesprek met observatiefiche komt op 65€.

Steeds vaker hoor je ” het ligt aan de baasjes”.

Dit ga je mij niet horen zeggen. Begrip voor zowel de hond als de eigenaars is van groot belang voor mij en het welzijn en de veiligheid van beide staat voor mij centraal.